MULTITEL Polska sp. z o.o.

Usługa wynajmu sprzętu
Wynajem sprzętu do przeglądów obiektów inżynierskich

Oferujemy wynajem specjalistycznego sprzętu wraz z obsługą do wykonywania inspekcji obiektów inżynierskich, w szczególności mostów, które zapewniają dostęp dla Państwa inspektorów do miejsc niedostępnych na tych obiektach.

Proponujemy odpowiednie urządzenia z naszej szerokiej oferty dla pełnego zakresu prac jakie należy przeprowadzić w trudno dostępnych lokalizacjach, które są sposobem na szybkie i prawidłowe  realizowanie zadań.

Ważną rolę dla nas odgrywa bezpieczeństwo pracy przy korzystaniu z podnośnikowych pomostów roboczych lub podnośników koszowych, dlatego też przeprowadzamy regularne konserwacje i przeglądy naszych urządzeń, które są wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne.

Serwis podnośników koszowych

W ramach serwisu oferujemy fachową, bazującą na oryginalnych częściach naprawę oraz konserwację sprzętu marki MULTITEL. Przed przystąpieniem do pracy personel został odpowiednio przeszkolony w serwisie MULTITEL-a we Włoszech.

W ramach serwisu oferujemy:
◦   kontrolę poprawnego działania urządzenia,
◦   naprawy bieżące,
◦   remonty generalne,
◦   przeglądy okresowe (zalecane co najmniej raz w roku),
◦   konserwacje okresowe,
◦   szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia.

Nasi serwisanci oferują również doraźną pomoc telefoniczną w przypadku nagłej awarii urządzenia.


Firmowy punkt serwisowy

Warszawa

ul. Łysakowska 29
04-528 Warszawa

Tel.: 501 561 071

Części zamienne

Działając w ścisłej współpracy z producentem urządzeń marki MULTITEL, firmy PAGLIERO we Włoszech, oferujemy pełen zestaw oryginalnych części do wszystkich typów urządzeń marki MULTITEL.

Zamówienia na części prosimy składać pod adresami mailowymi naszych serwisantów. Formularz zamówieniowy powinien zawierać:
◦   pełną nazwę firmy,
◦   model urządzenia,
◦   nr.fabryczny urządzenia,
◦   rok budowy urządzenia,
◦   rodzaj zamawianych części,
◦   imię i nazwisko zamawiającego.

Prawidłowo sporządzony formularz zamówieniowy znacznie skróci Państwa czas oczekiwania.
Kontakt w sprawie serwisu i części zamiennych:

RAFAŁ SPORNA
telefon: 501 561 071
rafal@multitelpolska.pl
ul. Łysakowska 29, 04-528 Warszawa

Adres siedziby:
MULTITEL Polska sp. z o.o.
ul. Łysakowska 29, 04-528 Warszawa
Kontakt:
e-mail: centrala@multitelpolska.pl
Telefon: 22 815 20 27 lub 882 49 84 14
Copyright © 2020 by MULTITEL Polska Sp. z o.o. - all rights reserved