MULTITEL Polska sp. z o.o.
MX 270
Maksymalna wysokość robocza
27,20 m
Maksymalny wysięg boczny
13,30 m
Maksymalny udźwig kosza
225 kg
MX 270 EX
Maksymalna wysokość robocza
27,20 m
Maksymalny wysięg boczny
13,30 m
Maksymalny udźwig kosza
225 kg
MX 290 EX 6ton
Maksymalna wysokość robocza
29,30 m
Maksymalny wysięg boczny
13,20 m (225 kg)
14,90 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
225/120 kg
MX 290 EX
Maksymalna wysokość robocza
29,30 m
Maksymalny wysięg boczny
13,20 m (225 kg)
14,90 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
225/120 kg
MJ 320
Maksymalna wysokość robocza
32,20 m
Maksymalny wysięg boczny
23,00 m (280 kg)
24,70 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
280/120 kg
MJ 375
Maksymalna wysokość robocza
37,70 m
Maksymalny wysięg boczny
20,50 m (500 kg)
23,80 m (280 kg)
25,30 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
500/280/120 kg
MJ 420
Maksymalna wysokość robocza
39,40 m (500 kg)
42,30 m (300 kg)
42,30 m (120 kg)
Maksymalny wysięg boczny
25,00 m (500 kg)
28,70 m (300 kg)
30,50 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
500/300/120 kg
MJ 450
Maksymalna wysokość robocza
45,20 m
Maksymalny wysięg boczny
26,70 m (500 kg)
30,30 m (300 kg)
32,30 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
500/300/120 kg
MJ 525
Maksymalna wysokość robocza
52,60 m
Maksymalny wysięg boczny
30,00 m (600 kg)
32,50 m (400 kg)
34,50 m (280 kg)
37,00 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
600/400/280/120 kg
MJ 600
Maksymalna wysokość robocza
60,40 m
Maksymalny wysięg boczny
28,50 m (600 kg)
31,00 m (400 kg)
33,00 m (280 kg)
35,50 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
600/400/280/120 kg
MJ 685
Maksymalna wysokość robocza
68,50 m
Maksymalny wysięg boczny
31,50 m (400 kg)
34,50 m (200 kg)
35,50 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
400/200/120 kg
MJ 700
Maksymalna wysokość robocza
70,00 m
Maksymalny wysięg boczny
28,50 m (600 kg)
31,30 m (400 kg)
33,50 m (280 kg)
36,00 m (120 kg)
Maksymalny udźwig kosza
600/400/280/120 kg
MJ 750
Maksymalna wysokość robocza
70,10 m (600 kg)
75,10 m (400 kg)
75,10 m (200 kg)
Maksymalny wysięg boczny
28,70 m (600 kg)
31,50 m (400 kg)
35,00 m (200 kg)
Maksymalny udźwig kosza
600/400/200 kg
Adres siedziby:
MULTITEL Polska sp. z o.o.
ul. Łysakowska 29, 04-528 Warszawa
Kontakt:
e-mail: centrala@multitelpolska.pl
Telefon: 22 815 20 27 lub 882 49 84 14
Copyright © 2020 by MULTITEL Polska Sp. z o.o. - all rights reserved